Πολιτικά άκαιρη και οικονομικά στρεβλή η κατάργηση των ΟΕΚ,ΟΕΕ

Πολιτικά άκαιρη και οικονομικά στρεβλή η κατάργηση των ΟΕΚ,ΟΕΕ

Γράφει Πάνος Ν. Αβραμόπουλος

Η αδυναμία μας ως κοινωνία και πολιτεία, να υλοποιήσουμε έγκαιρα τις απαιτούμενες απο τον ταχύ κοινωνικό βηματισμό, διαρθρωτικές αλλαγές στο φάσμα της εθνικής οικονομίας, καθιστώντας την υγιή και ανταγωνιστική, μας οδηγεί τώρα υπο το καθεστώς εκβίασης των δανειστών μας, σε αλυσιτελείς, άδικες και προκρούστειας λογικής μεθοδεύσεις. Σ΄αυτό το κλίμα και η εξαγγελθείσα απο την κυβέρνηση κατάργηση των ιστορικών για την ελληνική κοινωνία Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ). Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας αποτελεί έναν φορέα με ξεχωριστή συμβολή και προσφορά στην ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στα ασθενέστερα εισοδηματικά μας στρώματα.Μέχρι σήμερα δίνει στεγαστικά δάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο στους εργαζόμενους, ενώ παράλληλα επιδοτεί το ενοίκιο σε πλήθος οικογενειών εργαζομένων. Αποδέκτες των ευεργεσιών του Οργανισμού είναι οι χαμηλόμισθοι και οι οικονομικά αδύναμοι εν γένει εργαζόμενοι. Εν παραλλήλω όμως με τα προφανή αυτά οφέλη, ο ΟΕΚ συμβάλει ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη και στην τόνωση τουν εργατικού δυναμικού της χώρας, με την πραγμάτωση γιγάντιων κατασκευαστικών προγραμμάτων, μέσω των οποίων τίθεται σε κίνηση όλος ο κύκλος της οικοδομής, που είναι γνωστό ότι αποτελεί την ραχοκοκαλιά της οικονομίας.Υπολογίζεται ότι περί τα 89  επαγγέλματα ωφελούνται με την άμεση συμμετοχή τους στα κατασκευαστικά προγράμματα του ΟΕΚ. Ακόμα η Εργατική Εστία, δίδυμος Οργανισμός του ΟΕΚ, υλοποιεί μεγάλα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, που δίνουν την δυνατότητα στους εργαζόμενους να απολαύσουν έστω και μικρής έκτασης θερινές διακοπές, διανέμει εισιτήρια για παρακολούθηση υψηλής ποιοτικής στάθμης θεατρικών παραστάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, επιδοτεί με εκπτωτικά κουπόνια την αγορά βιβλίων ποιότητας και συμβάλει ενεργά στην τόνωση της πολιτισμικής αγωγής και παιδείας των εργαζομένων. Η προσφορά της όμως αυτή, είναι πέραν της κοινωνικής της διάστασης και αναπυξιακή, διότι στηρίζει μέσω του κοινωνικού τουρισμού, αλλά και της επιδότησης της συμμετοχής σε πολιτισμικές εκδηλώσεις, την βιωσιμότητα πολλών τουριστικών μονάδων, θεατρικών μας σχημάτων, αλλά και βιβλιοπωλείων, επομένως και τις θέσεις εργασίας μέσω αυτής της πολιτικής, πλήθος εργαζομένων. Το μείζον όμως είναι να δούμε και την οικονομική διάσταση της λειτουργίας του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και Εστίας και τι βάρη μπορεί αυτός να δημιουργεί στις δημόσιες δαπάνες. Ο ΟΕΚ έτσι, όχι μόνο δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, τουναντίον διαθέτει σοβαρό αποθεματικό, ευπρόσωπη ακίνητη περιουσία, ενώ του οφείλουν και πολλοί άλλοι δημόσιοι οργανισμοί. Τα έσοδά του εκπηγάζουν απο τις εισφορές των εργαζομένων σε ποσοστο 1% και απο τις εισφορές των εργοδοτών σε ποσοστό 0,75%. Συνεπώς είναι ένας απο τους λίγους θα λέγαμε κρατικούς οργανισμούς υγειείς, που συνάμα επιτελεί ένα σπουδαίο κοινωνικό και αναπτυξιακό έργο. Σε ότι αφορά δε το προβαλλόμενο επιχείρημα ότι η κατάργησή του θα συμβάλει στην μείωση του μη μισθολογικού κόστους και κατ΄επαγωγή στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, είναι μύθος διότι αφενός μεν το ποσοστό της εισφοράς των εργοδοτών στον ΟΕΚ είναι μηδαμινό 0,75%, αφετέρου η προκύψασα με τα νέα μέτρα δραματική μέιωση του μισθολογικού κόστους, υποβιβάζει και την μικρή ποσοστιαία αυτή εογοδοτική εισφορά. Επομένως η απόφαση της κατάργησης των ΟΕΚ, ΟΕΕ, είναι πολιτικά άκαιρη και οικονομικά ανεδαφική. Η πραγμάτωσή της, θα έχει ένα πρόσκαιρο λογιστικό όφελος για το κράτος, αλλά μεσομακροπρόθεσμα θα έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη, στην κοινωνική μας συνοχή και στην ανεργία, που και εξ αυτού του λόγου, θα ανέβει κάθετα. Κλείνοντας σήμερα ο Οργανισμός Κατοικίας, θα έχει πολυδύναμα ολέθριες συνέπειες στην ελληνική κοινωνία. Οι διακαιούχοι που έχουν πληρώσει μέχρι σήμερα τις ειφορές τους για να τεκμηριώσουν δικαίωμα επιδότησης στεγαστικού δανείου, θα απολέσουν το ιερό τους δικαίωμα να αποκτήσουν στέγη. Όσοι ήδη έχουν δανειοδοτηθεί για απόκτηση κατοικίας, θα βρεθούν στην οδυνηρή θέση να ξεπληρώσουν το δάνείο τους, με επαχθείς όρους στις τράπεζες που θα μεταβιβαστούν οι δανειακές τους συμβάσεις. Θα σταματήσει συνάμα η επιδότηση του ενοικίου σε πλήθος εργαζομένων που ανακουφίζονται απο την εργατική αυτή προνομία. Ενώ θα δεχθεί ένα ακόμα συντριπτικό κάταγμα η εθνική μας οικονομία, στο φάσμα της ανάπτυξης, με την απονέκρωση σημαντιών κατασκευαστικών προγραμμάτων, του ΟΕΚ που συνιστούσαν ανάσα ζωής για την παραπαίουσα σήμερα οικοδομική δραστηριότητα. Την ίδια ώρα 1200 υπαλληλοι του οργανισμού, των οποίων όπως εμφατικά τονίσαμε η μοσθοδοσία δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, θα οδηγηθούν βορά στην ανεργία, με μεγάλες παράπλευρες κοινωνικές παρενέργειες. Συμπερασματικά η μόνη οφέλεια που θα υπάρξει για την πολιτεία, είναι η στρεβλή και κοντόθωρης λογιστικής προσέγγισης, εξοικονόμηση του ενεργητικού του ΟΕΚ και η διαγραφή των υφισταμένων χρεών άλλων δημόσιων οργανισμών πρός αυτόν. Δηλαδή πρόσκαιρα δημοσιονομικά οφέλη, έναντι της πολυεπίπεδης κοινωνικής και αναπτυξιακής συμβολής του ΟΕΚ, μέχρι σήμερα. Για όλους τους παραπάνω λόγους η εξαγγελθείσα κατάργησή του κρίνεται άκαιρη και ανεδαφική.

*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραμόπουλος είναι M.Sc. Δ/χος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
www.panosavramopoulos.blogspot.gr

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »