Γιγάντια η ευθύνη της πολιτείας για την απρέπεια στην Αρχαία Ολυμπία

Γιγάντια η ευθύνη της πολιτείας για την απρέπεια
στην Αρχαία Ολυμπία

Γράφει ο Πάνος Ν. Αβραμόπουλος

Η κλοπή που έλαβε χώρα την προηγούμενη Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, με την αφαίρεση ενός χρυσού δακτυλιδιού-σφραγίδας που απεικόνιζε αγωνίσματα των Ολυμπιακών αγώνων της μινωϊκής και της μυκηναϊκής εποχής, αλλά και των 65 άλλων μικρών χάλκινων και πήλινων αναθυμάτων  - όπως ειδώλια, αγγεία και λιχνάρια που χρονολογούνται μεταξύ της Γεωμετρικής και της Κλασικής εποχής – απο το Ιερό του Διός, αποτυπώνουν την τεράστια ευθύνη της πολιτείας για την εγκατάλειψη της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.Βεβαίως το πρόβλημα δεν εστιάζεται μόνο στην κλοπή, που σαφώς δεν είνα ήσσονος σημασίας. Αλλά στην ευρύτερη υιοθετούμενη προβληματική των τελευταίων κυβερνήσεών μας, σε ότι αφορά την διαφύλαξη και προβολή του ελληνικού πολιστισμού. Τεράστιες ελλείψεις στο φάσμα της φύλαξης των Μουσείων μας που έχουν καταντήσει «κλειστές αποθήκες» και που για να κατορθώσει να ξεναγηθεί ο επισκέπτης, πρέπει να «τύχει» στον μήνα έγκρισης κονδυλίων για έκτακτους φύλακες, αφού η φύλαξή τους δεν καλύπτεται με μόνιμο προσωπικό. Πελώρια κενά ακόμα σε θέσεις αρχαιολόγων-ξεναγών, που θα μπορούσαν να προβάλουν δεπόντως τους ατίμη-τους αρχαιολογικούς μας θησαυρούς και να δώσουν μια αναγεννη-τική πνοή της πολιτι-σμικής μας παρουσίας σε όλη την ανθρωπό-τητα, σε μια περίοδο που το κύρος μας δοκιμάζεται παγκοσμί-ως. Πλήρης απουσία τέλος της πολιτείας στο πεδίο της σχεδίασης μιας συγκροτημένης, επνευσμένης και με διάρκεια στον ορίζοντα, πολιτισμικής πολιτικής, που θα καθιστούσε στις μέρες της οικονομικής μας κατάρρευσης τον πολιτισμό, ως μια μορφή μεγίστης εθνικής άμυνας και διπλωματίας, για να ανακτήσουμε το διεθνές μας κύρος, αλλά και τα ερείσματα φιλίας, με όλους τους προηγμένους ηθικά και πνευματικά λαούς της υφηλίου. Έχουμε και άλλοτε μετ΄ επιτάσεως σημειώσει, ότι ο πολιτισμός αποτελεί ένα υψηλής κεφαλαιοδοτικής απόδοσης εργαλείο, όπως τεκμηριώνουν παγκοσμίου κλάσης οικονομολόγοι, που αν χρησιμοποιηθεί έξυπνα και παραγωγικά, μπορεί να αποτελέσει σε συνάρτηση με τον τουρισμό την δίδυμη άλλη «βαριά» μας βιομηχανία, το εφαλτήριο της οικονομικής μας ανασυ-γκρότησης. Ιδία σήμερα που ελλείψει κεφαλαίων, και των γενικότερων δυσπλασιών και στρεβλώσεων της εθνικής μας οικονομίας, δεν μπορούν να προχωρήσουν για την χώρα, άλλα αναπτυξιακά εργαλεία, τα οποία προϋποθέτουν μεγάλα κεφάλαια. Δυστυχώς όλες αυτές τεράστιες δυνατότητες της Ελλάδος, σπαταλώνται αστόχαστα, απο διάφορους χαρτογιακάδες και στείρους στην κυοφόρηση σύγχρονων αναπτυξιακών εργαλείων «λογι-στάδες», οι οποίοι δεν έχουν αίσθηση των λαπρών πνευματικών κεφαλαίων που διαχειρίζο-νται, μήτες όμως και αντίληψη των δομικών αλλαγών που συντελούνται στα καινοτόμα ρεύματα της παγκόσμιας σύγχρονης οικονομικής σκέψης. Είναι επιβεβλημένο άμεσα να αλλάξουμε νοοτροπία και αντίληψη γύρω απο την διασχείριση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, τόσο στην εκδοχή της ως πολιτισμικού κεφαλαίου, όσο και στην εκδοχή της, ως ενός σπανίας αξίας αναπτυξιακού εργαλείου. Η κλοπή ασέβεια που έγινε στο παλαιό Μουσείο της Αρχίας Ολυμπίας, αποτελεί βεβήλωση και στίγμα στην μακραίωνη πολιτισμική παρουσία του ελληνικού λαού, ο οποίος είναι και ο μοναδικός κάτοχος των αρχαιολογικών καταπιστευμάτων, αποτελεί όμως και ένα ηχηρό κώδωνα κινδύνου για να ξυπνήσουμε απο τον λήθαργο και την μικροαστική μας νιρβάνα και να προτάξουμε, ως πολιτείας και λαός , το απαιτούμενο ανάστημα που υπαγορεύουν οι σκληροί μας καιροί. Άλλως σε λίγο καιρό, οι αρχαιολογικοί μας θησαυαροί θα πωλούνται στα εμπορεία της Φραγκιάς και τα κάλλος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, θα το εγκολπώνονται όχι τα ελληνόπουλα, αλλά τα καλοθρεμένα παιδιά της αστικής τάξης των ποικιλώνυμων σωτήρων μας.

*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραμόπουλος είναι M.Sc. Δ/χος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
www.panosavramopoulos.blogspot.gr

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »