Η αυτοδιοίκηση ως κεντρική έπαλξη της κοινωνικής μας ανασυγκρότησης

Η αυτοδιοίκηση ως κεντρική έπαλξη της κοινωνικής μας ανασυγκρότησης

Γράφει ο Πάνος Ν. Αβραμόπουλος

Η χώρα βιώνει μία άνευ προηγουμένου πολιτισμική, κοινωνική και οικονομική κρίση. Ως θιλιβερός απότοκος της μεταπολιτευτικής πολιτικής μας τάξης, που βουτηγμένη στην ιδιοτέλεια και την προσωπική της οικονομική και πολιτική ανέλιξη, δεν μπόρεσε να καταστρώσει και να εφαρμόσει ένα ρεαλιστικό και εμπνευσμένο σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας, το οποίο θα καθιστούσε την εθνική μας οικονομία βιώσιμη και ανταγωνιστική και εγκατέλειψε έτσι τον τόπο στην μοίρα του. Υπάρχουν πάραυτα και μέσα στο σημερινό γκρίζο τοπίο της δημόσιας ζωής, μερικοί ελπιδοφόροι θύλακες πολιτικής και κοινωνικής αναγέννησης. Ξεχωρίζει αδιαμφιβήτητα μέσα σ΄αυτούς, ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης, με μακραίωνη παρουσία στην ιστορική εκπόρευση του ελληνισμού, που επέδειξε κατά καιρούς ισχυρές αντιστάσεις και αποτέλεσε την τιμαλφή μήτρα της εθνικής μας αναγέννησης. Αυτό μας διδάσκει η ελληνική ιστορία, όταν και μέσα στο έρεβος της οθωμανικής δουλείας, «των Ελλήνων οι κοινότητες» αποτέλεσαν τους πρώτους θύλακες αναγέννησης του σκλαβωμένου έθνους, αλλά και την πολύτιμή ζύμη της οικονομικής και πολιτικής του συγκρότησης. Στα περίφημα Αμπελάκια – που ήταν «πρώτα στ΄άρματα/ στα γρόσα και στα γράμματα», αλλά και στα Ζαγοροχώρια, άρχισε να ηχεί και πάλι ο παλμός της εθνικής αναγένησης και να τίθενται τα σπέρματα για την δυναμική επανεκκίνηση του ελληνισμού. Εκεί οι πρώτες δομές κοινωνικής οργάνωσης, εκεί οι πρώτες μορφές οργανωμένης κοινωνικής οικονομίας, εκεί τα πρώτα σπέρματα πολιτικής ακεραίωσης, έστω και μέσα απο τις συντηρητικές εφάνσεις της τοπικής αριστοκρατίας, του υπόδουλου γέννους. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έδειξε το δρόμο της εθνικής αναγέννησης και σφυρηλάτησε στο καμίνι της ιστορίας, την ιδέα της πολιτικής και οικονομικής συγκρότησης του έθνους. Έτσι και σήμερα που το κεντρικό πολιτικό μας σύστημα, παραπαίει απο την οδυνηρή ένδοια εθνικών οραμάτων και ιδεών, ο θεσμός της τοπικής αυτοδοίκησης μπορεί να προσφέρει πολλά στην εθνική υπόθεση, της επανεκκίνησης του ελληνισμού.

Ήδη πολλά στελέχη της αυτοδιοίκησης, με τις εύτολμες και ρηξικέλευθες πολιτικές τους παρεμβάσεις, με την χρηστή τους διοίκηση, αλλά και το εμπνευσμένο οραμά τους στον πολιτικό μας ορίζοντα, έχουν πετύχει ανά την επικράτεια «μικρά θαύματα», που μας δείχνουν το δρόμο πως πρέπει να πορευτούμε, για να απεγκλωβιστεί η χώρα απο το σπυράλ θανάτου της χρεοκοπίας και να επανατροχιοδρομηθεί και πάλι στη λεωφόρο της προόδου και της ευημερίας. Στο δοκιμασμένο πεδίο της αυτοδιοίκησης – για το οποίο η κεντρική κυβέρνηση πρέπει να αναθεωρήσει ριζικά τις πολιτικές της, μπορούν να ανθίσουν : (α) Η κοινωνική οικονομία, εκμεταλλευόμενη τα μοναδικής ποιότητας προϊόντα της ελληνικής γής, που στο εξωτερικό κάνουν θραύση και αποτελούν ισχυρά εμπορικά brand names. Ήδη σε πολλά νησιά μας, αλλά και παραδοσιακές περιοχές της Ελλάδος όπως Ήπειρος, Μακεδονίαμ Θράκη κ.λ.π., έχουν δημιουργηθεί σημαντικές επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, με κομπόστες, χειροτεχνήματα, παραδοσιακά προϊόντα κ.λ.π. που πορεύονται με επιτυχία και τονώνουν την απασχόληση και την οικονομία των περιοχών αυτών. (β) Δημοτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, που εκμεταλλευόμενες το know how των Δήμων, τις υπάρχουσες τεχνικές υποδομές τους, αλλά και το υψηλού επιπέδου στελεχιακό δυναμικό τους, μπορούν να εκμεταλλευτούν και να προωθήσουν πρός το εξωτερικό, κατά τον πλέον παραγωγικό τρόπο, τα ιδιαίτερα προϊόντα κάθε περιοχής στην ελληνική επικράτεια. (γ) Δημοτικά Γραφεία Διασύνδεσης, μεταξύ των Φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ιδιωτικής οικονομίας αλλά και της κεντρικής κυβέρνησης, που χρηματοδοτούν, ενισχύουν και κινητροδούν την καινοτομία, την γυναικεία επιχειρηματικότητα και άλλες αντίστοιχες δομές οικονομικής ανάπτυξης.  (δ) Πολιτισμικές Κυψέλες ανάδειξης και προβολής πρός τα έξω, με τα συνεπαγόμενα σοβαρά οικονομικά οφέλη, του ατίμητου πολιτισμικού και τουριστικού προϊόντος της ελληνικής περιφέρειας. Πολιτισμικού προϊόντος, που μέσα απο μια εμπνευσμένη και με φαντασία δημιουργική αξιοποίησή του- στηριζόμενη στις νέες τεχνολογίες και τα ευρυζωνικά δίκτυα, μπορεί να προσφέρει σημαντικά στην τόνωση της τοπικής και της εθνικής οικονομίας. (ε) Ταχύρυθμα σχολεία διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων, με επικαιροποιημένες σύγχρονες στρατηγικές managemenet πρός τους νέους ιδαίτερα της επαρχίας, αλλά και τις γυναίκες, που ένεκα της κρίσης δεν έχουν προσπέλαση στις τόσο χρήσιμες αυτές εκπαιδεύσεις και πάραυτα αποτελούν ένα σοβαρό, υποβόσκον επιχειρηματικό δυναμικό. Αυτές και άλλες εμπνευσμένες δράσεις και πρωτοβουλίες μέσα απο τον γόνιμο χώρο της αυτοδιοίκησης, μπορούν να προξενήσουν μια έκρηξη επιχειρηματικότητας στην ελληνική επαρχία, που θα τονώσει δραστικά την απασχόληση και το παραγόμενο προϊόν και θα αποτελέσει τον σπινθήρα της οικονομικής μας ανασυγκρότησης.

Τέλος η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να προσφέρει ζωτικά και ήδη πολλά αυτοδιοικητικά μας στελέχη το πράττουν, στο πεδίο της αποτροπής της διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής και στην ανάληψη πρωτοβουλιών και αποτελεσματικών δράσεων, για την στήριξη των κοινωνικά ασθενεστέρων και των σοβαρά πληττομένων κοινωνικών μας ομάδων, απο την ανηλεή οικονομική μας κρίση. Με εφαλτήριο την ιδέα του εθελοντισμού, που μέσα απο την οδυνηρή οικονομική μας κρίση, αναδεικνύεται ως το κεντρικό κοινωνικό και πολιτικό μας πρόταγμα, μπορούν να δημιουργηθούν σύγχρονες και επικαιροποιημένες προνοιακές δομές, για την σίτιση, τον ρουχισμό και την στέγαση των αδυνάτων, οι οποίες θα αποτρέψουν την κοινωνική μας απίσχναση και καθώς η εθνική μας οικονομία σιγά-σιγά θα ανασυγκροτείται, θα ενσωματώνουν οργανικά, όσους μέσα στην κρίση ετέθησαν στο «περιθώριο». Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σήμερα που η Ελλάδα βιώνει την μεγαλύτερη μεταπολεμική κοινωνική και οικονομική της κρίση, αποτελεί την μεγάλη ελπίδα της κοινωνικής και οικονομικής μας ανασυγκρότησης. Λαός, πολιτεία, εκκλησία και λοιποί κοινωνικοί εταίροι, πρέπει να την στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις και να στρατευθούμε σε όλες τις επάλξεις κοινωνικής προσφοράς της, ώστε να βγούμε όσο το δυνατόν ταχύτερα απο τον εφιάλτη της χρεοκοπίας και να  οδηγήσουμε και πάλι τον ελληνικό λαό, στη λεωφόρο της ευημερίας.

*Ο Πάνος Ν. Αβραμόπουλος, είναι M.Sc Δ/χος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Α΄Αναπληρωματικός Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων, www.panosavramopoulos.blogspot.gr

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »