Αδήριτη επιταγή η αναμόρφωση των ελεγκτικών μηχανισμών του υπουργείου οικονομικών

Αδήριτη επιταγή η αναμόρφωση των ελεγκτικών
μηχανισμών του υπουργείου οικονομικών


Γράφει ο Πάνος Ν. Αβραμόπουλος

Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής που κατά βάση υποδηλώνει μια αντιδημοκρατική και αντικοινωνική συμπεριφορά, έχει προσλάβει διαστάσεις δομικού φαινομένου και απειλεί να εξελιχθεί σε βραδυφλεγή βόμβα για την εθνική μας οικονομία, αν άμεσα δεν αναχαιτιστεί. Τα ευρήματα έγκυρης μελέτης του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το 2010, για την φοροδιαφυγή,  είναι πολύ κατατοπιστικά. Και οφείλει η κυβέρνηση άμεσα, αφού τα μελετήσει σε βάθος ποιοτικά, να προβεί σε δραστικές πρωτοβουλίες για την αναχαίτιση του προβλήματος. Σύμφωνα με την έρευνα λοιπόν : Ένας στους πέντε ερωτώμενους φορολογού-μενους, προτίθεται να ρισκάρει την απόκρυψη εισοδημάτων του, έστω και αν γνωρίζει ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να εντοπισθεί από τις φορολογικές αρχές. Οκτώ στους δέκα φορολογούμενους, που αποκρύπτουν εισοδήματα, το επιχειρούν «επειδή υπάρχει μικρή πιθανότητα εντοπισμού τους» από τις αρμόδιες αρχές του υπουργείου οικονομικών. Ένας στους δέκα φορολογούμενους, δηλώνει ότι επεχείρησε να αποκρύψει στοιχεία σχετικά με το αληθινό του εισόδημα. Ένας στους δυο φορολογούμενους εκτιμά πως «αν θελήσει να αποκρύψει τα εισοδήματά του από την εφορία, μπορεί να το πραγματοποιήσει». Και ακόμα οκτώ στους δέκα φορολογούμενους θεωρούν ότι είναι ηθική τους υποχρέωση να δηλώνουν τα αληθινά τους εισοδήματα. Τέλος ένας στους δυο πολίτες θεωρούν ότι σε ένα κράτος που μαστίζεται από την διαφθορά, η φοροδιαφυγή συνιστά λογική αντίδραση. Στοιχεία που αναδεικνύουν ότι η εμφανής αδυναμία της πολιτείας να καταστείλει την φοροδιαφυγή, διαμορφώνει την φορολογική κουλτούρα των ελλήνων πολιτών.Η ακροθιγής προσέγγιση του πελώριου προβλήματός μας της φοροδιαφυγής, αποδεικνύει ότι το κράτος διαχρονικά αδυνατούσε με ένα αξιόπιστο ελεγκτικό σύστημα να αντιμετωπίσει το φαινόμενο. Και τούτο διότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου μας Οικονομικών, εδράζονταν σε έναν ανα-χρονιστικό Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και στην επιβολή εξοντωτικών προστίμων, με μηδαμινή πάραυτα εισπραξιμότητα, που τελικά λειτουργούσαν ως άλλοθι για την αναπο-τελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού. Ενώ αυτά τα ίδια τα εξοντωτικά πρόστιμα εσφαλμένα εξυπαρχής ως μεθοδολογία, αποτελούσαν την γενεσιουργό αιτία του αντικοινω-νικού φαινομένου της φοροδιαφυγής. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο ο φορολογικός έλεγχος εναπο-τίθετο στην ελεύθερη εκτίμηση των «λογιστικών διαφορών», που επέσειε τον κίνδυνο της μη αποδοχής των βιβλίων και της παραπομπής στον «εξολογιστικό προσδιορισμό». Και βεβαίως οι επιχειρήσεις για να υποθάλψουν την βολική για αυτές σε αυτή την περίπτωση διαφθορά, σκοπίμως δεν έκαναν τις νόμιμες απαιτούμενες φορολογικές διορθώσεις, προκειμένου να τις αφήσουν ως στοιχείο προς «αποκάλυψη» στον έλεγχο !!! Επομένως μετά την παράθεση των πιο πάνω στοιχείων και δοθέντος ότι τα δημόσια έσοδά μας παρουσιά-ζουν σήμερα θανατηφόρες για την επιβίωση της καρκινοβατούσας εθνικής μας οικονομίας υστερήσεις, πρέπει κατά αδήριτο τρόπο το Υπουργείο Οικονομικών :  

(α) Να αναμορφώσει θεαματικά τους ελεγκτικούς του μηχανισμούς, χρησιμοποιώντας κυρίως τις νέες τεχνολογίες της Πληροφορικής και πολλαπλές διασταυρώσεις με άλλες προσφερόμενες βάσεις δεδομένων γύρω από τα εισοδηματικά-περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμέ-νων.   

(β) Να εκσυγχρονίσει αποτελεσματικά τις δομές των διοικητικών μας δικαστηρίων που επιλαμβάνονται των φορολογικών υποθέσεων, ώστε να τα καταστήσει έγκαιρα και αποτελεσματικά στην πολύ κρίσιμη αποστολή τους.  

(γ)  Να εκπονήσει ένα νέο απλό και πρακτικό φορολογικό σύστημα, που μακριά από τους αχανείς δαιδάλους των κατά καιρούς εφαρμοζομένων μας φορολογικών συστημάτων, θα δίνει την δυνατότητα εύκολου και αποτελεσματικού ελέγχου του, τόσο από τους αρμόδιους ελεγκτικούς του μηχανισμούς, όσο και από αυτούς τους ίδιους τους πολίτες, που είναι και οι «πρώτοι» χρήστες του.

Θα κλείσουμε με τα τόσο εμπνευσμένα λόγια στις κρίσιμες ώρες που διάγει η πατρίδας μας, του μεγάλου οραματιστή αμερικανού προέδρου Τζών Φιτζέραλντ Κένεντυ. Που λένε «Μην ρωτάς τι έκανε η πατρίδα σου για εσένα. Να  ρωτάς τι κάνεις εσύ για την  πατρίδα σου» !!!

*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραμόπουλος είναι M.Sc. Δ/χος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
www.panosavramopoulos.blogspot.gr

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »