Τουρισμός το ισχυρό αναπτυξιακό μας εργαλείο

Τουρισμός το ισχυρό αναπτυξιακό μας εργαλείο

Γράφει ο Πάνος Ν. Αβραμόπουλος

Σήμερα που ο τόπος βιώνει την μεγαλύτερη οικονομική του κρίση στην μεταπολεμική μας ιστορία, είναι επιβεβλημένο να επιστρατευτούν όλοι οι μεγάλοι οι αναπτυξιακοί μας πόροι - τα τάλαντα και οι φυσικές προικοδοσίες της Ελλάδας-  να συνυφανθούν αρμονικά μεταξύ τους και μέσα απο την στρατηγική αξιοποίησής τους, να αποτελέσουν τον πολιορκητικό κριό στην τιτάνια προσπάθεια οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας. Ο ελληνικός τουρισμός που στηρίζεται σε ισχυρά φυσικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδος και με ισχυρή παρουσία στην  συμβολή και διαμόρφωση του ακαθόριστου εθνικού προϊόντος, θα έπρεπε να αποτελεί κυρίαρχο στρατηγικό εργαλείο της οικονομικής μας ανάπτυξης. Αντ΄ αυτού και με εξαίρεση τις όποιες λίγες προσπάθειες του ιδιωτικού τομέα για την αναβάθμισή του, παραπαίει και ακολουθεί την ίδια τραγική μοίρα των υπολοίπων αναπτυξιακών μας πόρων. Δυστυχώς η μεταπολιτευτική πολιτική μας τάξη, δέσμια των στρεβλών ιδεολογημάτων των προηγούμενων δεκαετιών προεξάρχοντος του θανάσιμου κρατισμού, πολλαπλώς εξαρτημένη απο τα συντεχνιακά συμφέροντα που κατέπνιγαν κάθε οραματική προσπάθεια αναβάθμισης του τουριστικού μας προϊόντος, αλλά και βυθισμένη στην πολιτική ιδιοτέλεια, που δεν επέτρεψε ποτέ να έλθει σε πρώτη μοίρα το συμφέρον του τόπου, δεν μπόρεσε να χαράξει μια συγκροτημένη εθνική στρατηγική για τον τουρισμό, με βαθιά θωριά στον ορίζοντα. Αποσπασματικά μέτρα, εμβαλωματικές λύσεις, έκδηλη ένδεια οραμάτων για την ανάπτυξη του τουρισμού, ήταν τα όρια στα οποία κινήθηκε. Τα αποτελέσματα οδυνηρά και όταν συλειτούργησαν με τους άλλους δραματικούς δείκτες της εθνικής μας οικονομίας, υπέγραψαν την δημοσιονομική μας κατάρρευση. Aυτή είναι η τραγική αλήθεια.

Πάραυτα μετά απο τον τραγικό απολογισμό, πρέπει άμεσα στην συντελούμενη προσπάθεια εθνικής ανασυγκρότησης, να ξεκινήσει πολυδύναμα και σε όλα τα επίπεδα, η προσπάθεια αναγέννησης της τουριστικής μας βιομηχανίας, που αν αξιοποιηθεί ορθολογικά, θα αναδειχτεί σε μοναδικό εργαλείο της οικονομικής μας ανασυγκρότησης. Ας αναλογιστεί εδώ ο αναγνώστης τα παρακάτω στοιχεία, για να έχει μια πανεποπτική εικόνα της οικονομικής – πέρνα όλων των άλλων στην διεθνή προβολή της χώρας - δυναμικής του ελληνικού τουρισμού, αλλά και της πελώριας βοήθειας που θα μπορούσε να προσφέρει στην δημοσιονομική μας ανάταξη. Έτσι με βάση τα επίσημα στοιχεία, ο ελληνικός τουρισμός συμμετέχει σε ποσοστό 20% στο ΑΕΠ. Συμβάλλει μέσω των δραστηριοτήτων του στην εισροή 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων συναλλάγματος κάθε χρόνο στην χώρα. Προσφέρει εργασία σε 700 χιλιάδες έλληνες και ελληνίδες και υπάρχει η προοπτική με την ορθολογική αξιοποίηση της τουριστικής εργασίας, το ποσοστό αυτό να επαυξηθεί κατά 20% με 25%. Επομένως ταχέως η κυβέρνηση, απεξαρτημένη απο τα οδυνηρά λάθη του παρελθόντος, που υποβάθμισαν το χρυσοφόρο εθνικό τουριστικό μας προϊόν,  θα πρέπει να ξεκινήσει την κατάστρωση μιας πλήρους και συγκροτημένης εθνικής τουριστικής πολιτικής, επικαιροποιη-μένης στα νέα ανταγωνιστικά δεδομένα του παγκοσμιοποιημένου οικονομικού μας περιβάλλοντος. Πρός αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει η κυβέρνηση για να καταστεί το τουριστικό μας προϊόν ελκυστικό, ανταγωνιστικό και βιώσιμο να : 

   Αναβαθμίσει θεσμικά και οικονομικά με παροχή των αναγκαίων πόρων, έστω και εν μέσω μιας ανελαστικής δημοσιονομικής στενότητας, το Αρμόδιο Υπουργείο Τουρισμού, ώστε με θεαματικές και ταχύτατες κινήσεις, να τονώσει όλους τους θύλακες της τουριστικής μας οικονομίας. Μιλάμε σήμερα για την προσέλκυση τουριστών «Vips» υψηλών εισοδηματικών κριτηρίων και πολλά από τα μουσεία της χώρας είναι κλειστά, γιατί είναι απλήρωτοι οι υπάλληλοι. Κατά τα άλλα ξοδεύονται τεράστια ποσά από το αρμόδιο υπουργείο, για την στήριξη και υλοποίηση αμφιβόλου ποιότητας και ήθους πολιτιστικών events εν είδει γκλαμουριάς !!!

    ● Επανεκινήσει η ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων τουριστικών μας υποδομών που βρίσκονται ημιτελείς και να ξεκινήσουν αυτές για τις οποίες έχουν εκπονηθεί οι τεχνικοοικονομικές μελέτες και παραμένουν σκονισμένες σε ερμητικά κλεισμένα συρτάρια. Το κόστος για την υλοποίηση των υποδομών υποστήριξης του τουριστικού μας προϊόντος, θα επιστρέψει άμεσα ως πολλαπλάσιο όφελος στην ελληνική πολιτεία, λόγω της υψηλής κεφαλαιοδοτικής του απόδοσης.
   ● Επιμηκυνθεί θεσμικά από το Υπουργείο Τουρισμού η τουριστικής μας περίοδος, δίνοντας την δυνατότητα να αναπτυχθούν και άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον περιηγητικό τουρισμό, τον συνεδριακό, τον υπαίθριο, τον πολιτιστικό, τον ιαματικό και άλλες μορφές τουρισμού, που μπορούν να αναδειχθούν σε πολυδύναμες σύγχρονες αναπτυξιακές-οικονομικές δραστηριότητες.
  ● Εκσυγχρονισθεί η τουριστική μας εκπαίδευση στα νέα διεθνή στάνταρντς και να επικαιροποιηθούν τα αναλυτικά προγράμματα των επαγγελματικών σχολών τουριστικής μας εκπαίδευσης, στα νέα δεδομένα που ανέκυψαν.
   ● Ενισχυθεί με καινούρια και σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας, η διεθνής προβολή του τουριστικού μας προϊόντος και να επενδυθούν προς αυτή την κατεύθυνση κονδύλια για την δημιουργία δημοσίων σχέσεων διεθνούς επιπέδου, που θα υποβοηθούν τις τουριστικές μας καμπάνιες στο εξωτερικό.
   ● Εκσυγχρονισθεί ο ΕΟΤ, με νέες τεχνολογικές υποδομές, αλλά και να ενδυναμωθεί με εξειδικευμένους managers τουριστικών επενδύσεων, ώστε να μπορέσει πραγματικά να δώσει ώθηση στην τουριστική μας βιομηχανία.
  ● Συνδεθεί αρμονικά η πολιτική μας προβληματική στο τουρισμό, με όλες τις υπάρχουσες δυνατότητες της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ώστε μέσα από την εποικοδομητικής τους σύζευξη, το σύγχρονο τουριστικό μας προϊόν να καταστεί πιο ελκυστικό, πιο πλήρες και επομένως πιο ανταγωνιστικό, έναντι των άλλων διεκδικητών της τουριστικής μας πίττας.
 ● Ενισχυθεί ο χειμερινός μας τουρισμός και μέσα από την προσφορά αντίστοιχων εποχικών τουριστικών προϊόντων, να δημιουργηθεί ένα πλήρες πακέτο τουριστικών υπηρεσιών, που θα ικανοποιούν τους επισκέπτες της Ελλάδος, όλο τον χρόνο.
 ● Δοθούν ικανοποιητικά κίνητρα, όπως φοροαπαλλαγές, αλλά και επιδοτήσεις, για τον εκσυγχρονισμό όλων των λειτουργούντων τουριστικών μας μονάδων, ώστε να καταστούν αυτές ανταγωνιστικές και ελκυστικές ως προς την αισθητική και την πληρότητα στον πελάτη.

Ο ελληνικός Τουρισμός αποτελεί εκ των πραγμάτων την βαριά βιομηχανία, αλλά και έναν συνάμα παραγωγικό συντελεστή, με πολύ υψηλή κεφαλαιοδοτική απόδοση της εθνικής μας οικονομίας. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, που η χώρα βρίσκεται στο χείλος της δημοσιονομικής κατάρρευσης, επιβάλλεται η πολιτική μας τάξη, να ενσκύψει με την προσήκουσα ευαισθησία πάνω σ΄ αυτόν και να τον αναδείξει στο βάθρο που του αξίζει, ως έναν κεντρικό δηλαδή πυλώνα της κοινωνικής και οικονομικής μας ανασυγκρότησης. Το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας της εθνικής μας οικονομίας, είναι άρρηκτα συνυφασμένο, με την ανταγωνιστικότητα του εθνικού τουριστικού μας προϊόντος. Και θα πρέπει να καταβάλουμε μέσα από την κατάστρωση μιας συγκροτημένης, σύγχρονης και μακροπρόθεσμης εθνικής τουριστικής πολιτικής, κάθε δυνατή προσπάθεια για να το κερδίσουμε. Το παρόν άρθρο μου έχει δημοσιευθεί και στις εφημερίδες "Αυγή" και "Παρατηρητής" της Ηλείας.

*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραμόπουλος είναι M.Sc. Δ/χος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
www.panosavramopoulos.blogspot.gr

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »