ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΜΕ ΧΡΗΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 
Του  Πάνου Ν. Αβραμόπουλου*

Η οικονομική ευρωστία και επάρκεια, σε κάθε πολιτικό οργανισμό, πάντοτε από-τελεί καθοριστικής σημασίας παράμετρο, για την δυνατότητα υλοποίησης κάθε μορφής προγράμματός του, ιδιαίτερα στο κοινωνικό πεδίο και τον πολιτισμό, όπου η ύπαρξη πόρων είναι μονόδρομος. Για δε τον Δήμο της Αθήνας, που διαχειρίζεται τεράστια ποσά, η χρηστή οικονομική διαχείριση αποτελεί την αναγκαία και ικανή συνθήκη, για την υλοποίηση ενός γιγαντιαίου δημοτικού προγράμματος, στα πεδία του πολιτισμού, της κοινωνικής συνοχής και της περιβαλλοντικής φροντίδας. Έχοντας σταθμίσει αυτά τα δεδομένα, αλλά και τις νέες παραμέτρους που  συνταυτίζονται με τον κοινωνικό βηματισμό, η δημοτική αρχή του Δήμου της Αθήνας και υπο την στιβαρή και οικονομικά χρηστή διοίκηση του Νικήτα Κακλαμάνη, έχει να επιδείξει στο φάσμα της οικονομικής διαχείρισης σπουδαίο έργο. Στα χρόνια που πέρασαν, αφότου ο Νικήτας Κακλαμάνης ανέλαβε τα ηνία του Δήμου, προέβη σε ένα εύτολμο και σφριγηλό πρόγραμμα εξορθολογικοποίησης των δαπανών, που συνέβαλε ζωτικά στην δημοσιονομική εξυγίανση του Δήμου της Αθήνας και επιτρέπει σήμερα, την άσκηση μιας πολυδιάσταατης κοινωνικής πολιτικής, που τονώ-νει τους ασθενέστερους εισοδηματικά πολίτες της Αθήνας και αποτρέπει την επαχθή περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό.Είναι ενδεικτικά σ΄ αυτό το πλαίσιο, τα παρακάτω επιτεύγματα του Δήμου της Αθήνας. Για τρία συναπτά έτη η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του Δήμου Αθηναίων από τον διεθνή αξιολογικό οίκο Moodys ήταν με την ανώτερη βαθμολογία Α1. Ο Δήμος εκκαθάρισε παλαιότερες δανειακές του υποχρεώσεις ύψους 50.000.000 ευρώ. Εξόφλησε παλαιότερες εγκεκριμένες από το Ελεγκτικό Συνέδριο οφειλές, προς τους εργαζόμενους του Δήμου. Την ίδια ώρα όμως παράλληλα με το τόσο ζωτικό νοικο-κύρεμα του Δήμου, προάσπισε τους οικονομικά αδυνάτους πολίτες της Αθήνας, ενώ στήριξε και τον εμπορικό κόσμο που επλήγη από την συμφορά του Δεκεμβρίου του 2008. Έτσι ο Δή-μος της Αθήνας δεν αύξησε τα Δημοτικά τέλη καθόλη τη διάρκεια της τριετίας. Απάλλαξε τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες από την πληρωμή δημοτικών τελών. Ενώ απάλλαξε από την καταβολή των τελών για δυο χρόνια, όλους τους επαγγελματίες που επλήγησαν τον Δεκέ-μβριο του 2008. Στην ίδια αναπτυξιακή κατεύθυνση αύξησε τα έσοδα του Δήμου κατά 24,4% ενώ ταυτόχρονα μείωσε τα κόστη κατά 21,3%, παράλληλα με την αύξηση των επενδυτικών κονδυλίων, βελτιώνοντας συνεπώς την οικονομική και διαχειριστική ικανότητα του Δήμου. Επίσης ο Δήμος δεν συνήψε κανένα δάνειο μέχρι την αναγγελθείσα μείωση των τακτικών επιχορηγήσεων κατά 30%, ένεκα της οικονομικής κρίσης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δήμου. Έλαβαν χώρα όμως και άλλες σύντονες δράσεις που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις ώστε ο Δήμος να καταστεί λειτουργικός σαν διοικητική οντότητα και να βελτιστοποιηθεί το παρεχόμενο έργο του. Προέβη έτσι  για πρώτη φορά στην απογραφή του προσωπικού του, με την ακόλουθη ποιοτική αξιολόγηση ανά Διεύθυνση, όσον αφορά την ηλικία και τις γραμματικές γνώσεις. Επιχείρησε και έφερε σε πέρας με επιτυχία, ένα γιγάντιο μεταρ-ρυθμιστικό πρόγραμμα ψηφιοποίησης, με απώτερο στόχο την αύξηση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας (με την αρωγή σύγχρονου εξοπλισμού, μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση όλων των υπηρεσιών, συστήματα ελέγχου και αποτελεσματικότητας κ.α.) αναγορεύοντας τον Δήμο της Αθήνας, στον πιο άρτια οργανωμένο αυτοδιοικητικό οργανισμό της Ελ-λάδος.Ενώ υλοποιήθηκε αναβάθμιση των ψηφιακών δικτύων και διασυνδέθηκαν ψηφιακά μεταξύ τους όλες οι Διευθύνσεις του Δήμου, που ήταν αποκομμένες από την κεντρική διαχείριση. Ακόμα ο Δήμος μέσω της λειτουργίας της Eπιχείρησης Μηχανογράφησης Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ) ανταποκρινόμενος στις ανάγκες μηχανογράφησης ολόκληρου του δημόσιου τομέα, παρέχοντας την ψηφιακή υποδομή για την καταγραφή και αδειοδότηση των νομίμως διαμενό-ντων μεταναστών στη χώρα, παρέχει υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες μηχανογράφησης και πληροφορικής, συμμετέχοντας ενεργά στον σχεδιασμό και την εγκατάσταση του Εθνικού Δημοτολογίου. Όλα αυτά είναι υψηλά δείγματα γραφής της εμπνευσμένης και χρηστής διαχεί-ρισης του Νικήτα Κακλαμάνη, που αποτελεί εγγύηση, για την προοδευμένη και αναπτυξιακή πορεία του Δήμου. Στις 7 Νοέμβρη, δίνουμε ΜΑΖΙ με τον άξιο και επιτυχημένο Νικήτα Κακλαμάνη την μεγάλη μάχη, για μια Αθήνα, του πολιτισμού, της κοιννωνικής συνοχής και της οικονομικής αξιοπιστίας. Και με την αδέκαστη κρίση των πολιτών της Αθήνας, θα είναι νικηφόρα.
*Υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου 6-ης Εκλογικής Περιφέρειας με τον Συνδυασμό του Νικήτα Κακλαμάνη

* Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραμόπουλος, είναι M.Sc. Δ/χος Μηχανικός του Ε.Μ.Π.    
www.panosavramopoulos.blogspot.gr

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »