Γραφειοκρατία - ο δράκος της διαφθοράς

Γραφειοκρατία - ο δράκος της διαφθοράς

Γράφει ο Πάνος Ν. Αβραμοπουλος 

Η γραφειοκρατία αποτελεί το άλλο πρόσωπο της διαφθοράς και συνιστά κοινό τόπο πια στην πατρίδα μας, ότι αντιστρατεύεται ευθέως κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια, ενώ δημιουργεί σοβαρά προσκόμματα στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και στην βελτίωσης της λειτουργικότητας και της παραγωγικότητας του κράτους. Μέσα στις δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές δομές αδειοδότησης των Υπουργείων μας, στραγγαλίζονται όλα τα σοβαρά εγχειρήματα για την ανάπτυξη και την οικονομική ανασυγκρότηση του τόπου, ενώ συνθλίβονται τα όνειρα πολλών νέων ανθρώπων να κάνουν κάτι δημιουργικό στη ζωή τους, που εγκαταλείπονται τελικά βορά της ανεργίας. Είναι κοινό μυστικό σήμερα ότι το «Γρηγορόσημο» είναι ο μόνος τρόπος να ξεφύγει κανείς από τα δίκτυα της γραφειοκρατίας, που υποθάλπει και τροφοδοτεί τη διαφθορά και να διευθετήσει τις συναλλαγές του με το δημόσιο. Ειδικά στο φάσμα των αδειοδοτήσεων του ελληνικού δημοσίου, από την υλοποίη-σης μιας επένδυσης, το άνοιγμα ενός καταστήματος, την έκδοση υγειονομικών πιστοποιητι-κών, μέχρι και την έκδοση οικοδομικής άδειας, οργιάζει η γραφειοκρατία, που τρομοκρατεί τους πολίτες και τους παραδίδει στο δράκο της διαφθοράς. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, κάθε εγχείρημα για την δημιουργία πρόσφορου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τόνωσης της ανταγωνιστικότητας και μείωσης της ανεργίας αποτελεί ουτοπία. Και όλα αυτά την ώρα που η εθνική μας οικονομίας παραπαίει, από τις τραγικές υστερήσεις, την κομματική ιδιοτέλεια και την πολιτική ολιγωρία της μεταπολιτευτικής μας σκηνής, που αντί να την εκσυγχρονίσει και να την καταστήσει ανταγωνιστική, την εγκατέλειψε στη μοίρα της. Είναι επιβεβλημένο λοιπόν σήμερα που βρισκόμαστε στο χείλος της δημοσιονομικής κατάρρευσης, να αναληφ-θούν δραστικές πρωτοβουλίες για την αναδιάρθρωση όλων των διοικητικών μας δομών, που θα καταστείλουν αποτελεσματικά την γραφειοκρατία, θα απεγκλωβίσουν τους πολίτες από την εκβιαστική συμμετοχή στη διαφθορά και θα δρομολογήσουν την δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος στην δημόσια διοίκηση, το οποίο με την σειρά του θα εναθαρρύνει την τόνωση της επιχειρηματικότητας και τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της εθνικής μας οικονομίας. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει άμεσα :

● Να αποσαφηνιστεί το θολό τοπίο στην έκδοση πιστοποιητικών με το δημόσιο, με την ταυτόχρονη προώθηση διαφανών διαδικασιών συναλλαγής με αυτό.

● Να θεσπιστούν βραχύτερα χρονικά όρια, στην διευθέτηση των συναλλαγών των πολιτών, με την παράλληλη αυστηροποίηση των ποινών προς όσους λειτουργούς του κράτους, είτε καθυστερούν αδικαιολογήτως, είτε εκδηλώνουν ανεπάρκεια στην διε-κπεραίωση των καθηκόντων τους, υποθάλποντας την διαφθορά.

● Να γίνει ριζοτομική αξιολόγηση όλου του προσωπικού της κρατικής μηχανής, με επανακαθορισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων – rotation, αλλά και ταχεία εκπαίδευση όσων δεν έχουν την απαιτούμενη επάρκεια.

● Να πραγματοποιηθεί καθολική εισαγωγή ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστη-μάτων, σε κάθε γραφειοκρατική δομή του δημοσίου, ώστε να περιοριστούν στο έπακρο οι συναλλαγές με το παλιό σύστημα, που μέσα από το χαρτοβασίλειο των προηγούμενων δεκαετιών, ναρκοθετούν την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Είναι εμφανές ότι κάθε περιττή υπογραφή και κάθε περιττή άδεια, που αντικειμενικά είναι άχρηστη, αποτελεί μια δυναμική εστία διαφθοράς. Η τήρηση των νομίμων διαδικασιών απο τους πολίτες είναι τόσο δύσκολη και πολύπλοκη, που τους εξαναγκάζει να εμπλακούν στην έκθεσμη συναλλαγή και στην διαφθορά. Η μόνη λύση που απομένει πλέον είναι το «γρηγο-ρόσημο», το οποίο αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση !!! Μια ολόκληρη κρατική μηχανή έτσι παραδίδεται αμαχητί στη διαφθορά. Επιβάλλεται συνεπώς να σπάσει το απόστημα της γραφειοκρατίας, για να αναπνεύσουν η δημόσια διοίκηση και οι πολίτες και να ξεκινήσει η πολυπόθητη ανάπτυξη, που είναι όνειρο θερινής νυκτός, με τις υπάρχουσες σήμερα διοικητικές μας δομές. Προς επίρρωση άλλωστε των θλιβερών διαπιστώσεων, για το χάλι της γραφειοκρατίας και της επαγόμενης διαφθοράς, έρχονται με μελανά χρώματα όλοι οι δείκτες αξιολόγησής μας στα αντίστοιχα πεδία, από τις διεθνείς οργανώσεις. Ειδικότερα : Η Ελλάδα κατέχει την 55-η θέση ανάμεσα σε 155 χώρες, με βάση τον δείκτη οικονομικής ελευθερίας του Heritage Foundation. Είναι δυστυχώς 41-η στον πίνακα ανταγωνιστικότη-τας, ανάμεσα σε 103 χώρες, σύμφωνα με το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ. Καταλαμβάνει υποτιμητικά την 49-η θέση ανάμεσα σε 146! χώρες, σε ότι αφορά τον βαθμό αντιμετώ-πισης της διαφθοράς, πίσω ακόμα στην λίστα και από τις Τυνησία και Κόστα Ρίκα !!!

Είναι αλήθεια ότι στο πεδίο της αδειοδότησης των επιχειρήσεων από το Υπουργείο Ανάπτυ-ξης έχουν γίνει κάποια σοβαρά βήματα, που άμβλυναν την τραγική κατάσταση των προη-γούμενων ετών, όπου για να ανοίξεις σε εύλογο χρονικό διάστημα μια επιχείρηση, απαιτείτο ή πολιτική παρέμβαση ή «γρηγορόσημο». Επιβάλλεται όμως να γίνουν πιο μεγάλα και ταχύρυθμα βήματα, ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να υποβοηθηθεί η εθνική οικο-νομία περισσότερο από ποτέ σήμερα, που καρκινοβατεί. Ζωτικό πεδίο επίσης της κρατικής μηχανής στο οποίο επιβάλλονται δραματικές αλλαγές, είναι το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ σε ότι αφορά τις επίμαχες χρήσεις γής, αλλά και τον Χωροταξικό Σχεδιασμό, που θα επιτρέψει την αρμονική συνύφανση των οικονομικών μας πόρων, με το ανθρώπινο δυναμικό ιδιαίτερα της εγκαταλελειμμένης περιφέρειας, αλλά και τις πλούσιες πολιτιστικές μας κληρονομιές. Ο τόπος βιώνει τραγικές στιγμές και κάθε στιγμή καθυστέρησης και ολιγωρίας από την πολιτική μας τάξη, στις εύτολμες πολιτικές παρεμβάσεις που απαιτείται να γίνουν, για να σηκωθεί ο τόπος, είναι θανατηφόρα

*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραμόπουλος είναι M.Sc. Δ/χος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
www.panosavramopoulos.blogspot.gr

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »