Ευρώ και μνημόνιο, ασύμβατοι δρόμοι …

Ευρώ και μνημόνιο, ασύμβατοι δρόμοι …

Γράφει ο Πάνος Ν. Αβραμόπουλος

Είναι διάστικτη στην ελληνική κοινωνία η επιλογή αφενός μεν της παραμονής στην Ευρωζώνη, με την παράλληλη απόρριψη όμως του περιβόητου μνημονίου. Η αποτύπωση άλλωστε αυτής της πολιτικής θέσης των ελλήνων στις εκλογές του Μάη, έχει εξωθήσει την τρόικα στην εξαγγελία, πως μη τήρηση του μνημονίου, θα σημάνει αυτόχρημα άρση της χρηματοδότησης και επομένως αναγκαστική έξοδο απο την Ευρωζώνη. Όμως δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας, πως το ευρώ είναι ένα εργαλείο για την ιδέα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και όχι προφανώς ευαγγέλιο. Οφείλουμε επομένως να το αντιμετωπίζουμε με βάση τη λογική και όχι με πολιτικούς δογματισμούς. Είναι αλήθεια ότι μια επανάκαμψη στο νόμισμα της δραχμής θα είχε για μακρό χρονικό διάστημα για τον τόπο οδυνηρές συνέπειες. Αλλά και ποιός νουνεχής έλληνας θα επέμενε δογματικά στο ευρώ, όταν τούτο θα σήμαινε την κοινωνική μας εξαθλί-ωση. Η λογική σ΄αυτές τις περιπτώσεις υπαγορεύει «το μή χείρον βέλτιστον». Οσοι αβασά-νιστα εξισώνουν το μνημόνιο με την παραμονή μας στην ευρωζώνη, κάνουν σοβαρό λάθος. Διότι η ζωή εμπράκτως απέδειξε ότι το μνημόνιο πέρα απο κοινωνικά ολέθριο, είναι εν τέλει και οικονομικά αλυσιτελές. Και συνέχιση της σημερινής μορφής του, θα οδηγήσει αναπό-δραστα στην κατάρρευση της χώρας. Οι ευρωπαίοι εταίροι μας, έχουν κάθε δικαίωμα να αξιώνουν την δημοσιονομική εξυγίανση κάθε χώρας-μέλους της ευρωζώνης. Είναι όμως λάθος να εμμένουν δογματικά προσκολημμένοι, σε μια οικονομική συνταγή-μνημόνιο που απεδείχθη θανατηφόροα για τον ασθενή. Η τρόικα διατείνεται αλαζονικά ότι η αποτυχία του μνημονίου οφείλεται όχι στην λάθος συνταγή, αλλά στον τρόπο με τον οποίο αυτή εφαρμό-σθη. Το ίδιο αρνητικό όπως αποτέλεσμα του μνημονίου και στις Πορτογαλία και Ισπανία, καταδεικνύει το αντίθετο. Έτσι άλλωστε αντιμετωπίζει με καχυποψία όσους επισημαίνουν την εσφαλμένη συνταγή, ενώ στηρίζει όσους την εφάρμοσαν !!! Για να αποσοβηθεί η προ-φανής πλέον και στους τυφλούς, οικονομική μας κατάρρευση, επιβάλλεται να διαπραγμα-τευτούμε με την τρόικα, όχι την χαλάρωση του ούτως ή άλλως θανατηφόρου μνημονίου, αλλά την άμεση εφαρμογή ενός διαφορετικού ρεαλιστικού σχεδίου – που δεν θα επαγγέλε-ται θαύματα – οικονομικής ανασυγκρότησης. Ενδεχομένως οι εταίροι μας σε μια τέτοια εκδο-χή, να μας απειλήσουν με διακοπή της χρηματοδότησης. Έχουμε ωστόσο στα χέρια μας πρός διαπραγμάτευση μια βόμβα πυρηνικής ισχύος. Μια ενδεχόμενη αποβολή της Ελλάδος απο την ευρωζώνη, αφενός θα συντελέσει σε ένα αλλεπάλληλο ισοπεδωτικό ντόμινο, αφετέρου αποτελεί μεγάλο συστημικό κίνδυνο. Αρκεί οι πολιτικές μας ηγεσίες να το κατανοή-σουν. Βασικός όρος, για να εκμεταλλευτούμε ορθά το μεγάλο μας αυτό όπλο, είναι η υποβολή ενός εμπνευσμένου, κοστολογημένου και προπαντός ρεαλιστικού σχεδίου ανάταξης της χώ-ρας, που θα δίνει έμφαση στην δημιουργική αξιοποίηση των ίδιων παραγωγικών μας δυνά-μεων και όχι σε δυνάμεις απο το υπερπέραν ... Μια καλοσχεδιασμένη εναλλακτική πρόταση, που θα στοχεύει αποτελεσματικά στην δημοσιονομική εξυγίανση, στον ριζικό εκσυγχρονισμό των θεσμών και στην βέλτιση αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου διανοητικού μας κεφαλαίου. Δυστυχώς όμως οι πολιτικές μας ηγεσίες, δεν φαίνεται να ενστερνίζονται μια τέτοια διαφο-ρετική θεώρηση των πραγμάτων. Και εμμένουν στην στείρα υποταγή πρός τα κελεύσματα των ευρωπαίων εταίρων μας, προκειμένου να κατισχύσουν πολιτικά και να εξασφαλίσουν την κηδεμονία που; Σε μια Ελλάδα που καταρρέει ; Όμως έτσι βυθίθονται στο πολιτικό μας τέλμα και οι ίδιες. Επιτείνοντας τον κίνδυνο μιας ανεξέλεγκτης κοινωνικής έκρηξης ...

*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραμόπουλος είναι M.Sc. Δ/χος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
www.panosavramopoulos.blogspot.gr

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »