Ο αγροτουρισμός κεντρική αναπτυξιακή μας παράμετρος

Ο αγροτουρισμός κεντρική αναπτυξιακή μας παράμετρος
 Γράφει ο Πάνος Ν. Αβραμόπουλος

Αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής μας οικονομίας η αγροτική οικονομία, βιώνει όλες τις στρεβλώσεις και τις δυσπλασίες της μεταπολιτευτικής πολιτικής μας σκηνής, οδηγούμενη αν δεν αναπροσανατολιστεί στα νέα δεδομένα, στον αφανισμό. Σ΄ αυτό το πλαίσιο ο αγροτουρισμός μια πολύ σύγχρονη και ελπιδοφόρος αγροτική οικονομική δραστηριότητα, καλείται να διαδραματίσει πολύ σημαντικούς ρόλους ανασύνθεση της αγροτικής μας οικονομίας. Γιατί μπορεί να διευρύνει δραστικά την παραγωγική βάση του αγροτικού εισοδήματος, να προσφέρει νέες θέσεις εργασίας στον αγροτικό πληθυσμό και όχι μόνο που πλήττεται βαθιά από τη ανεργία, να συγκρατήσει στην ύπαιθρο το πιο δυναμικό και παραγωγικό κομμάτι του πληθυσμού της επαρχίας και τέλος να δρομολογήσει την εκκίνηση και πλήθους άλλων παράπλευρων οικονομικών δραστηριοτήτων, που θα τονώσουν ζωτικά την παραπαίουσα σήμερα περιφερειακή μας ανάπτυξη και οικονομία. Ενώ παράλληλα με αυτές τις ευεργετικές επιδράσεις του αγροτουρισμού στο φάσμα της οικονομίας, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε την ξεχωριστή συμβολή του στην πολιτιστική ανάπτυξη της παραμελημένης ελληνικής επαρχίας. Επομένως ο αγροτουρισμός μπορεί να διαδραματίσει τον κεντρικό ιμάντα ανάπτυξης των αγροτικών μας περιοχών, δοθέντος ότι με βάση τα νέα δεδομένα της ΚΑΠ (Κοινής Αγροτικής Πολιτικής) τα οποία με την σειρά τους καθορίζονται από τις διεθνείς τροπές της οικονομίας και ειδικότερα του πρωτογενή τομέα, η αναπτυξιακή προοπτική των αγροτικών περιοχών και ιδιαίτερα των ορεινών και μειονεκτικών, δεν εξαρτάται όπως παραδοσιακά μέχρι σήμερα γίνονταν από την προοπτική της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, αλλά από την διεύρυνση της παραγωγικής βάσης των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων. Και αναμφισβήτητα ο αγροτουρισμός σ΄ αυτό το πεδίο, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Στις οικονομικά προηγμένες χώρες της δυτικής Ευρώπης, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Αυστρία, αλλά και σε ορισμένες της ανατολικής, όπως η Πολωνία, ο αγροτουρισμός αποτελεί οργανικό κομμάτι της αγροτικής τους οικονομίας και έχει για χρόνια αναγορευτεί σε ζωτικό τους οικονομικό πόρο. Στην πατρίδα μας πάραυτα την Ελλάδα, δεν έχει περπατήσει ως οικονομική δομή, ενώ και τα αγροτουριστικά προϊόντα δεν έχουν υψηλή ζήτηση. Τούτο έχει να κάνει τόσο με τις ιστορικές μας καταβολές, όσο και με τις κοινωνικές μας δομές ως λαού. Δοθέντος ότι η αστικοποίηση του αγροτικού μας πληθυσμού έγινε τις τελευταίες μόλις δεκαετίες και επομένως η διαμόρφωση αγροτουριστικής κουλτούρας, καθυστέρησε, εν συγκρίσει προς άλλα κράτη. Προκειμένου έτσι ο αγροτουρισμός να ευδοκιμήσει και να καταστεί ένας πολύ υψηλής κεφαλαιοδοτικής απόδοσης συντελεστής της αγροτικής οικονομίας, θα πρέπει ο σχεδιασμός του να γίνει συγκροτημένα, με βαθιά θωριά στον κοινωνικό μας ορίζοντα και αποβλέπο-ντας στην αρμονική συνύφανση των οικονομικών πόρων, του ανθρώπινου δυναμι-κού, αλλά και των πλούσιων πολιτιστικών κληρονομιών της ελληνικής περιφέρειας. Στην Ελλάδα η πρόσφατη εμπειρία για την προώθηση του αγροτουρισμού δεν απέφερε τα προσδοκώμενα, με αποτέλεσμα κάποιες περιοχές της περιφέρειας, να παρουσιάζουν προκλητικά υστέρηση και υπανάπτυξη, έναντι κάποιων άλλων. Προφανώς υπήρξε μη ορθολογικός σχεδιασμός στα εφαρμοζόμενα προγράμματα, σε συνάρτηση με την απελπιστικά μικρή μας απορροφητικότητα κονδυλίων, από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης με τα οποία συνεδέθη η χώρα.

Κατόπιν όλων αυτών το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης, καλείται σήμερα προκει-μένου να αναταχθεί η αγροτική μας οικονομία, να επιληφθεί δραστικών πρωτοβου-λιών στο φάσμα του αγροτουρισμού. Και ειδικότερα :

(α) Να προκηρυχθούν νέα προγράμματα αγροτουρισμού στην ελληνική ύπαιθρο και ειδικά στην μαρτυρική Ηλεία, που χτυπημένη αλλεπάλληλα από τις φονικές πυρκαγιές και τους καταστρεπτικούς σεισμούς έχει υποστεί αποδόμηση του αγροτοοικονομικού της ιστού.

(β)  Να φροντίσει για τεχνική υποστήριξη στις υφιστάμενες σήμερα μονάδες αγροτουρισμού 

(γ)Να δημιουργήσει κεντρικά σημεία πληροφόρησης στην περιφέρεια, για τις εξελίξεις στο φάσμα του αγροτουρισμού, τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό, αλλά και τις αλληλεπιδράσεις του από τις διεθνείς εξελίξεις. 

(δ) Να προγραμματίσει μέσω μιας μεσοπρόθεσμης σχεδίασης, εξατομικευμένα προγράμματα προς τους έλληνες αγρότες - με την αρωγή της αποκέντρωσης των απαιτουμένων υπηρεσιών του υπουργείου- που θα επιτρέπουν στο φάσμα του αγροτουρισμού τη ταχεία ανάπτυξη και ευημερία τους.

*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραμόπουλος είναι M.Sc. Δ/χος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
www.panosavramopoulos.blogspot.gr

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »